Новини

Първокласни и независими български и световни одитори изследваха, анализираха и потвърдиха: ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве с рекордна за българския застрахователен сектор капиталова адекватност от 131%

След няколкомесечено задълбочено проучване и анализ, одитирането на Годишния финансов отчет за 2017г на ДаллБогг приключи. Безпристрастно документираните отлични финансови показатели потвърдиха рекордна за българския застрахователен пазар капиталова адекватност. Покритието на капиталовото изискване за платежоспособност е на ниво от 131.03%, вследствие на високата финансова стабилност и дисциплина, отличната ликвидност и грижа за клиентите на застрахователя.

Независимият експертен анализ опроверга всички инсинуации, завистливо фабрикувани обвинения и слухове за финансовата стабилност и ликвидността на компанията, злонамерено и тенденциозно вменявани на застрахователя.

ДаллБогг ще продължи  да развива и обогатява застрахователния си портфейл, диверсифицира портфолиото си както в страната, така и в чужбина, да предлага гъвкави решения чрез гарантиране на високо професионално и качествено обслужване защото “За нас, клиетите са винаги на първо място”.

Компанията ще продължи да полага ежедневни усилия при висок контрол на риска и в борбата със застрахователните измами, а най-вече да поддържа доверието на своите лоялни клиенти и да отговори пълноценно на непосрещнатите застрахователни нужди на своите български и международни партньори.

Качествените новини от достоверен източник заслужават да бъдат споделяни!

Международен Пресцентър на ДаллБогг
София-Цюрих, 9 май 2018г

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ ЗА ВАШИЯ ДОМ застраховка „ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО” от „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД

ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД предлага имуществени застраховки на промоционална цена, валидна от 1 Март 2018г. до 30 Май 2018г.
Застраховка „Домашно имущество” осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на физически лица.
Тя има действие на територията на Република България и е валидна за имущество, намиращо се  на адреса, посочен в полицата.

Отстъпката е в размер на 40% от стандартната премия!!!

Процедурата за сключване на застраховка „Домашно имущество” е максимално улеснена:

 • Не се извършва оглед на дома;
 • Напомняме ви  да включите в полицата си и особено актуалното покритие „Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство“, за да сте напълно спокойни за жилището си при предстоящите великденски пътувания.
  Само в периода на промоция при сключването на риск „Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство“ на стойност до 7 000 лв. /в периода на промоция/, не се налага те да се описват;
 • При сключването не се изискват и документи за собственост (нотариален акт);
 • Може да застраховате както своето собствено жилище, така и жилището на ваши приятели и роднини, като не се изисква присъствието на собственика на имуществото;
 • Застрахователните суми се сключват на база действителна стойност, което означава, че вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид, качество и състояние към датата на сключване на застраховката;
 • Минималната премия по тази застраховка е 20 лв.;
  Самоучастие по риск „земетресение” не се прилага.

Покрити рискове:
Клауза „Основно покритие” – пожар, гръм, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях.
„РП 1”: Природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, замръзване, наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане на снежни маси (лавина);
„РП 2”: Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, спринклерни (пожарогасителни), паропроводни инсталации или забравен отворен кран.
„ДП 1”: Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство;
„ДП 2”: Вандализъм, умишлен палеж и злоумишлена експлозия;
„ДП 3”: Грабеж;
„ДП 4”: Късо съединение, свръхнапрежение или токов удар;
„ДП 5”: Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на Застрахования;
„ДП 6”: Земетресение;
„РЛ 1”: Чупене на стъкла и витрини /лимит на отговорност/;
„РЛ 4”: Гражданска отговорност към трети лица /лимит на отговорност/;

Към Основното покритие можете да избирате и само определени рискове от допълнителните и разширените покрития!
 
„ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД ПОЖЕЛАВА НА ВАС И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ЩАСТЛИВИ И СПОКОЙНИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

При застраховане на селскостопанска продукция в ДаллБогг можете да получите обратно до 65% от стойността на застрахователната премия

sunflower

Държавен фонд „Земеделие” съфинансира с 1,5 млн. лв. застраховането на земеделска продукция

Бюджетът за 2017 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е 1,5 млн. лева. Това е решил на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Целта на помощта е да се насърчат земеделски стопани, малки и средни предприятия от сектор „Растениевъдство”, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития. Стопаните могат да кандидатстват пред ДФЗ с издадените полици по застраховка „Земеделски култури” от ДаллБогг: Живот и Здраве. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователните премии.

За прилагането на схемата Фондът е изготвил указания, включващи изискванията на нотифицираната и одобрена от ЕК схема за подпомагане. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Заявления за участие в схемата ще се приемат от 20 март т.г. до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август т. г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на фонда до 29 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на средствата е до 15 декември 2017 г.

Повече информация за застраховката можете да намерите тук.

Честит Национален Празник!

flag_kolaj

Централният офис на ДаллБогг ще бъде затворен на 3, 4 и 5 март 2017г.

През официалните и почивни дни дежурните ни екипи ще са на разположение на познатия телефон 0700 16 406.

ДаллБогг Ви пожелава весели празници!

В навечерието на коледно-новогодишните празници ДаллБогг благодари на всички свои клиенти и партньори, които превърнаха изминалата година в прекрасно време на непрестанен възход за компанията.

И през 2017 г. оставаме верни на своя ангажимент: Качествено застраховане с иновации.

В дух на удовлетвореност, благодарност и споделени успехи, екипът на ДаллБогг пожелава на Вас и Вашите близки Весела Коледа и щастлива Нова година!

КОЛЕДЕН ПОДАРЪК ЗА ВАШИЯ ДОМ Застраховка „ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО”от ДаллБогг: Живот и Здраве

ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД предлага имуществени застраховки на промоционална коледна цена, валидна от 1 декември 2016 г. до 1 февруари 2017 г. Отстъпката е в размер на 40% от цената на стандартната застраховка.

Процедурата за сключване на застраховка „Домашно имущество” е максимално улеснена:
Не се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу  „Кражба чрез взлом” на стойност до 5000 лв., не се налага те да се описват;
Не се изискват и документи за собственост (нотариален акт).
Може да застраховате както своето собствено жилище, така и жилището на Ваши, родители или роднини, като не се налага собственикът на жилището да присъства – можете да сключите застраховката от негово име.

house_is_a_great_giftПокрити рискове:
Клауза „Основно покритие” – пожар, гръм, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
„РП 1”: Природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, замръзване, наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане на снежни маси (лавина);
„РП 2”: Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, спринклерни (пожарогасителни), паропроводни инсталации или забравен отворен кран.
„ДП 1”: Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство;
„ДП 2”: Вандализъм, умишлен палеж и злоумишлена експлозия;
„ДП 3”: Грабеж;
„ДП 4”: Късо съединение, свръхнапрежение или токов удар;
„ДП 5”: Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на Застрахования;
„ДП 6”: Земетресение;
„ДП 7”: Свличане и срутване на земни пластове;
„ДП 8”: Щети от действието на морски вълни;
„РЛ 1”: Чупене на стъкла и витрини;
„РЛ 2”: Вреди върху застрахованото имущество при транспортирането му от един адрес на друг;
„РЛ 3”: Загуба на доход от наем;
„РЛ 4”: Гражданска отговорност към трети лица;
„РЛ 5”: Разходи за предотвратяване или ограничаване разрушителното действие на застрахователно събитие.

Примерни застрахователни суми и цени:

Вариант 1:
Жилище за 25 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Вандализъм и Земетресение
Домашно имущество за 2 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Кражба чрез взлом, Късо съединение и Земетресение
Рискове с лимит 1 000 лв. – Чупене на стъкла и витрини и Гражданска отговорност към трети лица
Крайна застрахователна премия – 40,05 лв.

Вариант 2:
Жилище за 50 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Вандализъм и Земетресение
Домашно имущество за 2 500 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Кражба чрез взлом, Късо съединение и Земетресение
Рискове с лимит 1 000 лв. – Чупене на стъкла и витрини и Гражданска отговорност към трети лица
Крайна застрахователна премия – 70,14 лв.

Вариант 3:
Жилище за 100 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Вандализъм и Земетресение
Домашно имущество за 5 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Кражба чрез взлом, Късо съединение и Земетресение
Рискове с лимит 1 000 лв. – Чупене на стъкла и витрини и Гражданска отговорност към трети лица
Крайна застрахователна премия – 137,82 лв.

Забележка: Към основното покритие можете да избирате и само определени рискове от допълнителните и разширените покрития! Тогава цената ще е по-ниска!

„ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД ПОЖЕЛАВА НА ВАС И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

ДФЗ увеличи бюджета за застраховане на земеделска продукция през 2016 с 1 млн. лева

Благодарение на по-големия бюджет повече фермери ще могат да получат обратно до 65% от стойността на застрахователната си премия

Фонд „Земеделие” увеличава бюджета за застраховане на земеделска продукция през 2016 г. с още 1 млн. лева, информират от разплащателната агенция. Така общата сума, с която се подпомагат стопаните през тази година, става 2.5 млн. лева. С увеличението на годишния бюджет по Схемата за държавна помощ повече фермери ще имат възможност да получат до 65% от стойността на застрахователната си премия.

Всички малки и средни предприятия, както и земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн могат да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития и природни бедствия в ДаллБогг: Живот и Здраве и да кандидатстват с издадените полици пред ДФЗ. Срокът за приемане на заявленията за участие в схемата е до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в съответния отдел на областните дирекции на ДФЗ до 30 септември, а срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е 16 декември 2016 г.

Повече информация можете да намерите тук.

Светли Великденски празници!

db_velikden_2016

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ на застраховка „СИГУРНОСТ ЗА ДОМА”, от ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ (валидна в периода 5 април 2016 г. – 5 юни 2016 г.)

КАКВО ВИ ОСИГУРЯВАМЕ?

Пълна защита и сигурност за Вашето жилище и домашно имущество вследствие на:

Основно покритие: Пожар, гръм, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, замръзване, наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане на снежни маси (лавина), измокряне от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, спринклерни (пожарогасителни), паропроводни инсталации или забравен отворен кран.

Допълнителни покрития:

 • Грабеж, кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство;
 • Вандализъм, умишлен палеж и злоумишлени действия;
 • Късо съединение, свръхнапрежение или токов удар;
 • Земетресение;
 • Чупене на стъкла;
 • Гражданска отговорност към трети лица.

 

КАКЪВ Е ОБЕКТЪТ НА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • Жилища – апартамент, къща или част от къща, напълно завършени, предназначени за живеене и обитавани постоянно.
 • Домашно имущество – мебели и обзавеждане, домакински електроуреди, аудио-визуална и електронна техника, лични и други вещи.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТАЗИ ЗАСТРАХОВКА?

 • Не се изисква предварителен оглед или опис на имуществото, не се изискват и документи за собственост (нотариален акт).
 • Може да застраховате както своето собствено жилище, така и жилището на Ваши, родители или роднини, като не се налага да водите собственика на жилището. Може да сключите застраховката от негово име.
 • Повечето застраховки имат самоучастие. По тази застраховка Вие нямате самоучастие. Ако обезщетението е 1 000 лева, Вие ще получите 1 000 лева.

 

КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Цени от 8 лева за година!

За срока на промоцията „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД Ви предлага отстъпка от 20 % от цената на стандартната застраховка.

Примерни застрахователни суми и цени.

ПРИМЕРИ ОСНОВНО ПОКРИТИЕ Основно покритие + ВСИЧКИ допълнителни покрития
Жилище за 10 000 лв. Домашно имущество за 2 000 лв. 8 лв. 26 лв.
Жилище за 50 000 лв. Домашно имущество за 5 000 лв. 30 лв. 97 лв.
Жилище за 100 000 лв. Домашно имущество за 10 000 лв. 60 лв. 194 лв.

Забележка: Можете да избирате и само определени рискове от допълнителните покрития към Основното покритие! Тогава цената ще е по-ниска!

„ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД ПОЖЕЛАВА НА ВАС И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ!

Застраховайте селскостопанската си продукция в ДаллБогг и кандидатствайте за съфинансиране от Държавен фонд „Земеделие” до 65% от стойността на премията

Започна приемът на заявления за застраховане на агропродукция

Държавен фонд „Земеделие“ обявява начало на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Oт 21 март до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 31 август 2016 г., могат да се подават заявления в областните дирекции на Фонда.

До 30 септември стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември тази година.

За 2016 г. бюджетът на държавната помощ е общо 1,5 млн. лева. Максималният размер на подпомагане, което може да получи един фермер, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Всички малки и средни предприятия, както и земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн могат да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития и природни бедствия в ДаллБогг: Живот и Здраве и да кандидатстват с издадените полици пред ДФ „Земеделие”.

За повече информация натиснете тук.