Финансова информация

2023

Образци за количествено отчитане към 31.12.2023 г.
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2023 г.

 

2022

Образци за количествено отчитане към 31.12.2022 г.
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2022 г.

 

2021

Образци за количествено отчитане към 31.12.2021 г.
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2021 г.

 

2020

Образци за количествено отчитане към 31.12.2020 г.
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2020 г.

 

2019

Образци за количествено отчитане към 31.12.2019 г.
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2019 г.

 

2018

Образци за количествено отчитане към 31.12.2018 г.
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2018 г.

 

2017

Образци за количествено отчитане към 31.12.2017 г.
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2017 г.

 

2016

Образци за количествено отчитане към 31.12.2016 г.
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2016 г.