Ключовата компетентност на ДаллБогг да подпомага клиентите си – частни лица, техните семейства или корпоративни клиенти, при избора на икономически ефективни и пригодени към индивидуалните им нужди застрахователни програми е добре известна както в България, така и извън пределите на страната. Нашата главна мисия е да удовлетворим предпазливо, но по оптимален начин незадоволените застрахователни потребности, като прибавяме добавена стойност с висококачествените услуги на нашите партньори – застрахователни брокери и експерти по уреждане на застрахователните претенции.

Моторни превозни средства

Имущество

Лични

Професионална отговорност