Помощ при пътуване в чужбина

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” е предназначена за физически лица, които пътуват в чужбина. Застраховката осигурява съдействие при злополука или внезапно заболяване, а също така покрива медицински разходи.

Какви рискове покрива застраховката?
Основно покритие
 • Медицински разноски вследствие на злополука, акутно заболяване или спешна стоматологична помощ;
 • Репатриране.

 

Допълнителни покрития
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
 • Кражба на личен багаж
 • Загуба или забавяне на личен багаж
 • Забавяне на полет;
 • Спасителни разноски;
 • Гражданска отговорност към трети лица за причинени от застрахования материални щети или телесни увреждания;
 • Смърт вследствие на злополука;
 • Разходи за погребение в чужбина при смърт вследствие на злополука или акутно заболяване.

 

Разширено покритие
 • Доставка на лекарства
 • Осигуряване на второ медицинско лице;
 • Разходи за болногледач в дома след оперативно лечение;
 • Разходи за медицинска сестра при предписани манипулации след болнично лечение;
 • Разходи за медицинска помощ при отвличане на застрахования;
 • Разходи при престой, свързан със задължителна карантина;
 • Разходи свързани с удължаване или съкращаване на престоя в резултат на смърт, злополука или акутно заболяване на застрахования или член на неговото семейство.
 • Предаване на съобщение;
 • Кражба на документи;
 • Разходи по спешен паричен превод, наложил се в резултат на акутно заболяване и/или злополука;
 • Анулирано пътуване.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България.

 

Какъв е обектът на застраховане?

Застрахователят осигурява на застрахования закрила при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица, като се задължава да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.
Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ.
За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета