Професионални отговорности

Застраховка „Професионална отговорност“ е предназначена за юридически и физически лица, упражняващи професия, за която имат необходимата правоспособност, съгласно българското законодателство.

Какви са лимитите на отговорност?
 • Отговорността на застрахователя за едно застрахователно събитие и в агрегат за всички събития, настъпили за срока на застраховката, е ограничена до лимита, посочен в застрахователната полица.
 • Отговорността на застрахователя е до действителния размер на вредата, но не повече от договорения лимит на отговорност.

 

Какви видове застраховка „Професионална отговорност“ предлагаме?
 • Професионална отговорност на адвокати
 • Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти
 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството /ЗУТ/
 • Професионална отговорност на инвестиционни посредници
 • Професионална отговорност на медицински персонал
 • Професионална отговорност на експерт-счетоводители и финансови одитори
 • Професионална отговорност на нотариуси
 • Професионална отговорност на синдик
 • Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители

 

Къде е валидна застраховката?

Покритието е валидно само на територията на Република България.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия на застраховката по „Професионална отговорност“
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на адвокати“
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти“
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ /ЗУТ 171/
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ /ЗУТ 173/
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на инвестиционни посредници“
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на експерт – счетоводители и финансови одитори“
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на нотариуси“
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на синдик“
Специални условия по застраховка „Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители“
Информационен документ за „Професионална отговорност на адвокати“
Информационен документ за „Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти“
Информационен документ за „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ /ЗУТ 171/
Информационен документ за „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ /ЗУТ 173/
Информационен документ за „Професионална отговорност на инвестиционни посредници“
Информационен документ за „Професионална отговорност на медицински персонал“
Информационен документ за „Професионална отговорност на експерт – счетоводители и финансови одитори“
Информационен документ за „Професионална отговорност на нотариуси“
Информационен документ за „Професионална отговорност на синдик“
Информационен документ за „Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители“
Преддоговорна информация
Уведомление за щета