Често задавани въпроси

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ (ГОА)

 

Имам застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и ще пътувам в чужбина. Какво е необходимо да направя?

Застраховката Ви е валидна за страните от ЕС, Европейското икономическо пространство и държавите, подписали Многостранното споразумение „Зелена карта“. За останалите държави е необходимо издаването на безплатен сертификат „Зелена карта“: Република Албания;  Босна и Херцеговина;  Република  Беларус; Република Северна Македония; Държавата Израел; Ислямска република Иран; Черна Гора;  Кралство Мароко; Руска федерация; Република Молдова; Тунизийска република; Република Турция; Украйна; Република Азербайджан.

 

Как да проверя дали имам валидна застраховка Гражданска отговорност?

Валидността на ГОА може да проверите тук.

 

Прекратява ли се застраховката Гражданска отговорност при продажба на МПС?

Не се прекратява.

 

Какво да направя при ПТП в чужбина?

1. Обърнете се към Пътна полиция в съответната страна.

2. В случай че полицията не посети мястото на ПТП, нямате спор с другия водач относно вината за произшествието и щетите са само материални, можете да съставите двустранен констативен протокол на бланката на виновния водач.

3. Съберете всички необходими данни, касаещи ПТП (имена на участниците, свидетели, регистрационните номера на автомобилите участници в ПТП, номер на застрахователната полица на другия участник и т.н.). В случай на езикови бариери потърсете услугите на преводач, преди да подпишете какъвто и да било документ.

 

В кои случаи се попълва двустранен констативен протокол за ПТП?

Във всички случаи, когато няма пострадали хора, има съгласие между участниците в ПТП относно механизма и вината и няма съмнение, че някой от водачите е употребил алкохол и/или наркотици и/или е неправоспособен.

 

Трябва ли да се регистрира двустранен констативен протокол в КАТ?

Не. Препоръчително е да се уведомят компетентните органи на МВР – КАТ и да се следват техните инструкции, ако има такива.

 

Имам застраховка ГОА в ДаллБогг и участвах в ПТП, в което аз съм виновен. Мога ли да получа обезщетение?

Вашата застраховка ГОА покрива отговорността Ви към трети лица и Вие не може да получите обезщетение по тази застраховка.

 

Пропуснал съм да платя поредната вноска до датата, която е записана в полицата. Какво да направя?

Ако са изминали по-малко от петнадесет дни от датата, която е записана в полицата като падеж на вноската, може да я платите във всеки един офис на ДаллБогг или наши доверени партньори. В случай че не бъде извършено плащане, застраховката се прекратява.

 

В какъв срок се изплаща обезщетение?

В срок от 15 работни дни след предоставяне на всички изискуеми документи.

КАСКО

 

Какви са изискванията, за да сключа застраховка Каско на МПС?

Нужно е да предоставите свидетелство за регистрация на МПС и да се направи оглед на автомобила. При подновяване на застраховката оглед не се изисква.

 

Каското ми важи ли и за чужбина?

Да. Повече тук.

 

Мога ли да платя застраховка Каско на вноски?

Да, можете. В случай че платите еднократно, ползвате отстъпка от цената.

 

Какъв е срокът, в който трябва да уведомя застрахователя за извършена кражба на МПС?

Трябва да ни уведомите в срок до 24 часа от узнаването за кражбата.

 

Имам ли право на безплатна пътна помощ?

Можете да ползвате безплатна пътна помощ до 150 км. или до 250 лв. (за събитие в Република България), респективно 250 евро (за събитие в чужбина).

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 

Необходим ли е оглед при застраховка на имущество?

При застраховка на домашно имущество не е необходим оглед.

 

Мога ли да застраховам имущества, придобити след сключване на застраховката?

Да, с издаване на анекс към действащата полица.

 

Какъв е срокът за уведомяване на застрахователя при настъпване на застрахователно събитие?

Срокът се различава в зависимост от вида на щетата. При кражба и грабеж срокът е 24 часа от  узнаването. За другите събития е 3 дни от настъпването на застрахователното събитие или неговото узнаване.

 

Как да постъпя при настъпване на застрахователно събитие?

В случай на застрахователно събитие, може да позвъните на денонощния контактен център – 0700 16 406 – или да посетите офис на ДаллБогг, където ще получите съдействие от нашите служители.

 

Прави ли се оглед на пострадалото имущество при настъпване на застрахователно събитие?

Да, във всички случаи при настъпило застрахователно събитие.

 

В какъв срок се изплаща обезщетение?

В 15 дневен срок след предоставяне на всички изискуеми документи.

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

 

Искам да сключа застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”. Какви документи са необходими?

Документи за самоличност на лицата, които ще се застраховат.

 

За кои държави важи застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”?

Застрахователното покритие се предлага на две обособени географски зони

  • Зона 1 – Европа
  • Зона 2 – цял свят

 

Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?

Трябва да се свържете с Асистиращата компания на телефона, посочен в застрахователната полица, която след потвърждаване на застрахователното покритие, ще поеме организацията и/или заплащането на лечението, таксите и/или репатрирането на Застрахования, според  Условията на сключената застраховка.

 

Какви лимити на покритие предлагате при застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”?

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с осигурен асистанс се предлага с лимити на покритие от 2 000 до 50 000 евро.

ЗЛОПОЛУКА

 

Искам да сключа застраховка „Злополука”. Какви са изискванията?

Застраховат се български граждани на възраст до 70 години към датата на сключване на застраховката.

 

За кои държави важи застраховка „Злополука”?

Застраховката важи за събития, настъпили на територията на Република България.

 

Имам застраховка „Злополука на спортисти” и в момента имам травма,  настъпила по време на тренировка. Трябва да направя изследвания. Покриват ли се те по застраховката ми?

Да, застраховката Ви покрива травми, настъпили по време на състезания, както и по време на тренировка.