Партньори

Медицински заведения

За да гарантира високо качество на медидицинските услуги за своите клиенти, ДаллБогг: Живот и Здраве има сключени договори с болници, медицински центрове и лаборатории, преминали внимателен подбор.

Доверени сервизи

Въз основа на множество положителни оценки от нашите клиенти относно качеството и бързината на обслужване, ДаллБогг: Живот и Здраве предоставя актуален списък с официалните и доверени сервизи, с които работи. Единственият ангажимент за Вас е да уговорите дата и час за посещение.