Обща гражданска отговорност

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ е застраховка, по условията на която се покрива Вашата гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Какво покрива застраховката?

Покриват се рискове, свързани с отговорността на застрахования за обезщетение на причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
В обхвата на покритие спадат още и всички разноски за уреждане на претенции, направени с писменото съгласие на застрахователя.

 

Какви са лимитите на отговорност?

Отговорността на застрахователя за едно застрахователно събитие и в агрегат за всички събития, настъпили за срока на застраховката, е ограничена до лимита, посочен в застрахователната полица.
Отговорността на застрахователя е до действителния размер на вредата, но не повече от договорения лимит на отговорност.

 

Какви други застраховки „Гражданска отговорност“ може да сключите при нас?

Отговорност на работодателя
Отговорност на спедитора
Гражданска отговорност на хотелиери и ресторантьори
Гражданска отговорност при притежаване и използване на огнестрелно оръжие

 

Къде е валидна застраховката?

Покритието е валидно само на територията на Република България.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия по застраховка „Обща гражданска отговорност“
Специални условия по застраховка „Отговорност на работодателя“
Специални условия по застраховка „Отговорност на спедитора“
Специални условия по застраховка „Гражданска отговорност на хотелиери и ресторантьори“
Специални условия по застраховка „Гражданска отговорност при притежаване и използване на огнестрелно оръжие“
Информационен документ
Преддоговорна информация
Уведомление за щета