Селскостопанско застраховане

„Земята винаги дава повече, отколкото е получила“.