Отговорности

Kолкото е по-голямо нивото на свободата, толкова по-голямо е нивото на отговорност“.

Всеки от нас може да бъде подведен под отговорност и да трябва да плати обезщетение на някого, който е претърпял нараняване или материална загуба в резултат на наше действие или бездействие или поради проявена от нас небрежност. ДаллБогг предлага голямо разнообразие от продукти, осигуряващи покритие на Вашата отговорност в качеството Ви на специалист, работодател, търговец, производител и тн.