Злополука на спортисти

Застраховка „Злополука на спортисти” е предназначена за български и чуждестранни спортисти на възраст до 65 г.

Какви рискове покрива застраховката?
Основно покритие
  • Смърт вследствие на злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.

 

Допълнителни рискове
  • Смърт вследствие на битова злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на битова злополука;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие на битова злополука;
  • Медицински разноски и/или репатриране вследствие на злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;
  • Медицински разноски и/или репатриране вследствие на битова злополука.

 

Какъв е обектът на застраховане?

Застраховат се лица на възраст до 65 години.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България, освен ако не е уговорено друго.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.
Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ.
За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Специални условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета