Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели

Застраховка „Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели“, предоставя застрахователно покритие за собствени или наети животни, собственост на физически и юридически лица.

Какви групи животни се застраховат?
 • Едри рогати животни
 • Еднокопитни животни
 • Овце и кози
 • Свине за разплод, подрастващи и за угояване
 • Птици бройлери, подрастващи, носачки и др.
 • Кошери с пчели
 • Риба
 • Екзотични животни
 • Фазани, кеклици, пъдпъдъци, полезен дивеч

 

Какви рискове покрива застраховката?
 • Пожар
 • Природни бедствия
 • Злополуки
 • Заразни болести
 • Незаразни, паразитни и други болести
 • Смърт или клане /убиване/ по необходимост за всички рискове

 

От какво зависи застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованите обекти, броя на застрахованите обекти, броя на застрахованите животни, избраното застрахователно покритие и срока на застраховката.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета