Земеделски култури

Застраховка „Земеделски култури“ е сигурно решение срещу загуби на селскостопански култури, насаждения и реколтата от тях, причинени от природни бедствия и други увреждания.

Какви рискове покрива застраховката?
Основно покритие
  • Градушка и буря
Допълнителни покрития
  • Пожар
  • Проливен дъжд
  • Наводнение
  • Осланяване
  • Други, съгласно Общите условия

 

От какво зависи застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя по тарифа на застрахователя и е в зависимост от вида на културата, договорената застрахователна сума, рисковият клас за района, в който се намира културата, и избраните рискове на застрахователно покритие.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета