Заболяване

Застраховка „Заболяване“ е предназначена за дееспособни физически лица и покрива рискове в случай на заболяване, вследствие на което е настъпило увреждане на здравословното им състояние, довело до оказване на регламентирана здравна помощ. Застраховката може да се сключи като индивидуална, групова за сметка на работодателя и семейна.

Какви рискове покрива застраховката?
  • Медицински разходи – медицински прегледи, изследвания и манипулации вследствие на заболяване;
  • Разходи за медикаменти и помощни средства;
  • Профилактични мероприятия;
  • Разходи за болнично лечение вследствие на заболяване;
  • Разходи за хирургично лечение;
  • Допълнителни здравни услуги;
  • Стоматологични разходи.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката „Заболяване“ е валидна на територията на Република България. Териториалната валидност може да бъде разширена и за чужбина при споразумение със застрахователя и след допълнително заплатена премия.

 

За кого е подходяща застраховката?

Застраховат се лица над 16 годишна вързаст до 65 годишна вързаст /включително/.
Лицето, подлежащо на застраховане, не трябва да има загубена или намалена работоспособност над 50% и/или да е недееспособно.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият попълва Искане за получаване на застрахователно обезщетение, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие. Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ. За повече информация можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да посетите наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Декларация за избор на лекар/екип
Декларация за предстояща хирургична интервенция с използване на медицински изделия, чиято стойност не се заплаща от НЗОК и републиканския бюджет
Преддоговорна информация
Информационен документ
Искане за получаване на застрахователно обезщетение