Трайни насаждения

Застраховка „Трайни насаждения“ осигурява застрахователно покритие за трайни насаждения, собственост на физически и юридически лица. Застраховката покрива щетите при напълно загинали растения (дървета, лозички, главини, храсти и други) в трайните насаждения, както и разходите, направени от застрахования за ограничаване на размера на вредите.

Как се групират трайните насаждения?
 • В период на засаждане
 • В период на встъпване в плододаване
 • В период на плододаване

 

Какви рискове покрива застраховката?
Основно покритие
 • Пожар, гръм, буря, ураган, вихрушка, смерч, градушка
Допълнителни покрития
 • Проливен дъжд
 • Наводнение
 • Осланяване
 • Измръзване
 • Унищожаване от естествено натрупване на сняг и лед /ломене/
 • Ерозия
 • Свличане на земни пластове

 

От какво зависи застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя от застрахователя съгласно действащата тарифа към момента на сключване и зависи от застрахователната сума на декар, размера на засадените площи и избраните от застрахования покрития.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета