Злополука на местата в МПС

Застраховка „Злополука на местата в МПС” е предназначена за физически лица, които могат да сключват индивидуални или групови полици, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на физическо лице.

Какъв е обхватът на застраховката?

Покриват се всички злополуки, настъпили с пътуващите, докато те се намират в моторното превозно средство, включително и при качването или слизането от него.

 

Какво покрива застраховката?
  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
  • Временна загуба на работоспособност от злополука.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България. Териториалната валидност може да бъде разширена и за чужбина при споразумение със застрахователя и след допълнително заплатена премия.

 

За кого е подходяща застраховката?
  • Застраховат се лица над 14 годишна възраст до 69 годишна възраст /включително/.
  • Лицето, подлежащо на застраховане, не трябва да има загубена или намалена работоспособност над 50%.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.
Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ.
За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Специални условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета