Ασφάλιση των επιβατών στο αυτοκίνητο σας

Αυτή η ασφάλεια είναι η φροντίδα και η ευθύνη σας για τη ζωή και την υγεία των επιβατών στο αυτοκίνητό σας (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού).

Πώς και πού μπορώ να συνάψω την ασφάλεια;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2105233211 ή να λάβετε προσωπική διαβούλευση με τους ειδικούς μας. Η DallBogg έχει πολλούς συνεργάτες σε ολόκληρη τη χώρα.

 

Ποιοι χρησιμοποιούν αυτή την ασφάλεια;

Η ασφάλεια των επιβατών είναι για άτομα, επιβάτες στο αυτοκίνητο. Όλα τα καθίσματα είναι ασφαλισμένα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού.

 

Τι καλύπτει η ασφάλεια;

Καλύπτει ατυχήματα την ώρα του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένου την ώρα που μπαίνετε ή βγαίνετε από αυτό.

 

Τι είναι τοπική κάλυψη της ασφαλείας;

Η ασφάλεια ισχύει στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

 

Που και πως μπορώ να κάνω αναγγελία ατυχήματος;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105233211 για περισσότερες πληροφορίες ή επισκεφθείτε το γραφείο μας.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Γενικοί όροι της ασφάλισης
Πιστοποιητικό ασφάλισης των επιβατών στο αυτοκίνητο
Προκαταρκτικές πληροφορίες για τον χρήστη ασφαλιστικών υπηρεσιών στην DallBogg Insurance Company: Life and Health AD.
Έντυπο αναγγελίας ζημίας