Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική. Κατά τη σύναψη της, η DallBogg παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές που θα προκληθούν από το αυτοκίνητό σας σε τρίτα πρόσωπα ή ξένη περιουσία.

Γιατί να κάνω ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων στην DallBogg;

Όταν κάνετε ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων στην DallBogg λαμβάνετε:

  • Ειδική συμπεριφορά στους οδηγούς χωρίς ατυχήματα, με μακρά εμπειρία, μακροχρόνιους πελάτες της DallBogg.
  • Ευέλικτοι χρηματοοικονομικοί όροι – δυνατότητα 3μηνης, 6μηνης και ετήσιας διάρκεια ασφάλισης.
  • Σωστή και επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών.

 

Ποιοι χρησιμοποιούν αυτή την ασφάλεια;

Οι ασφαλισμένοι είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο νόμιμα.
Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων στην DallBogg εξοικονομείτε το κόστος για ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους.
Τρίτα πρόσωπα είναι όλα τα άτομα εκτός από το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη ζημιά που προκλήθηκε.
Η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της χώρας στην οποία προκλήθηκε η ζημιά.

 

Ποια είναι τα όρια ασφαλιστικής κάλυψης;

Η DallBogg προσφέρει υποχρεωτικά όρια ασφαλιστικής κάλυψης εγκεκριμένα από το νόμο.
Για το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας:

  • Ηθική βλάβη και υλικές ζημιές ως αποτέλεσμα σωματικού τραυματισμού ή θανάτου – 10.420.000 BGN για κάθε συμβάν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τραυματιών.
  • Για ζημιές σε ακίνητα – 2.100.000 BGN για κάθε συμβάν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τραυματιών.

Για το έδαφος των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τα όρια καθορίζονται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

 

Πώς και πού μπορώ να συνάψω την ασφάλεια;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2105233211 (εσωτ.110 ή 114) και να λάβετε προσωπική διαβούλευση με τους ειδικούς μας. Η DallBogg έχει πολλούς συνεργάτες σε ολόκληρη τη χώρα.

 

Πού ισχύει η ασφάλεια;

Η ασφάλεια ισχύει σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Πράσινη Κάρτα, η οποία εκδίδεται δωρεάν με κάθε ασφαλιστήριο, καλύπτει επίσης την ευθύνη του οδηγού του αυτοκινήτου για όλες τις άλλες χώρες που είναι μέλη της διεθνούς συμφωνίας Πράσινης Κάρτας.

 

Ασφάλιστρο

Η τιμή της ασφάλισης καθορίζεται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της DallBogg που ισχύουν τη στιγμή της σύναψης της ασφάλισης, ως:

  • Για αυτοκίνητα, λαμβάνονται υπόψη η ηλικία του ιδιοκτήτη και η χωρητικότητα του αυτοκινήτου.
  • Για φορτηγά – το βάρος του φορτηγού.
  • Για λεωφορεία – ο αριθμός θέσεων για τους επιβάτες.

 

Που και πως μπορώ να κάνω αναγγελία ατυχήματος;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105233211 για περισσότερες πληροφορίες ή επισκεφθείτε το γραφείο μας.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Δήλωση ατυχήματος
Πιστοποιητικό ελέγχου από ΚΤΕΟ
Προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη ασφαλιστικών υπηρεσιών στην DallBogg Insurance Company: Life and Health AD
Έντυπο αναγγελίας ζημιά αστικής ευθύνης έναντι τρίτων