Κεντρική διεύθυνση και γραφείο εξυπηρέτησης

DallBogg Insurance Company: Life and Health Inc.
Σόφια, 1172

Λεωφ. „G. M. Dimitrov“ № 1
τηλ.: +359 2 9625452
e-mail: [email protected]

 

Φορολογικός και ειδικός αντιπρόσωπος

Diodea Μ.Ε.Π.Ε.
Εμμ. Μπενάκη 38, 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 5233211
E-mail: [email protected]

Πώς να μας βρεις

Επικοινωνήστε μαζί μας