Συχνές ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΟΥ

 

Έχω ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτου και θα ταξιδέψω στο εξωτερικό. Τι πρέπει να κάνω;

Δεν απαιτούνται επιπρόσθετα έγγραφα για ταξίδι σε χώρα της ΕΕ. Χρειάζεται μόνο να έχετε μαζί σας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το πιστοποιητικό ‘’ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ’’, το οποίο εκδίδεται δωρεάν και παρέχεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής ευθύνης τρίτου.

 

Πώς μπορώ να διαπιστώσω αν έχω ενεργή ασφάλιση ευθύνης τρίτου;

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του κέντρου πληροφοριών
2. Εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που σας ενδιαφέρει
3. Πληκτρολογήστε το Α.Φ.Μ. σας
4. Συμπληρώστε τα σύμβολα
5. Πατήστε αναζήτηση

 

Διακόπτεται η ασφάλεια αστικής ευθύνης τρίτου, όταν το όχημα πωλείται;

Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό κώδικα, αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του οχήματος με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης εκτός και αν ο νέος ιδιοκτήτης το έχει ήδη ασφαλίσει.

 

Τι κάνω σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό;

1. Επικοινωνήστε με την Τροχαία της χώρας, στην οποία βρίσκεστε
2. Σε περίπτωση που η αστυνομία δεν επισκεφθεί τον χώρο του ατυχήματος, δεν έχετε καμία διαφωνία με τον άλλο οδηγό για την ευθύνη του ατυχήματος και οι ζημιές είναι μόνο υλικές, μπορείτε να συμπληρώσετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ στη φόρμα έκθεσης του οδηγού που έχει την ευθύνη.
3. Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ατυχήματος (ονόματα εμπλεκομένων, αυτοπτών μαρτύρων, πινακίδες κυκλοφορίας όλων των εμπλεκομένων οχημάτων, τους αριθμούς ασφαλιστηρίων συμβολαίων των άλλων εμπλεκομένων οχημάτων στο ατύχημα, κλπ). Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας λόγω χρήσης ξένης γλώσσας, ζητήστε τις υπηρεσίες ενός μεταφραστή, πριν υπογράψετε οποιοδήποτε έγγραφο.

Αν είστε ο οδηγός που ευθύνεται, πρέπει να ενημερώσετε την DALLBOGG ή τον ανταποκριτή της, στη χώρα που βρίσκεστε.

Αν είστε το θύμα, επικοινωνήστε με το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας, στην οποία το ατύχημα έλαβε χώρα ή την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού.

Η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης ‘’Πράσινη Κάρτα’’, βρίσκονται καταχωρημένα στην πίσω σελίδα του δικού σας πιστοποιητικού ‘’Πράσινη Κάρτα’’.

 

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να συμπληρωθεί η Δήλωση Ατυχήματος;

Δήλωση ατυχήματος πρέπει να συμπληρωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Δεν υπάρχουν θύματα
  • Μόνο δύο οχήματα έχουν εμπλακεί στο ατύχημα
  • Δεν υπάρχει καμία άλλη υλική ζημιά, παρά μόνο στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα
  • Οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν για τις συνθήκες του ατυχήματος και το υπαίτιο μέρος/ποιος έχει την ευθύνη του ατυχήματος/
  • Και τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα μπορούν να κινηθούν μετά το ατύχημα
  • Κανένας από τους δύο οδηγούς δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ ούτε ναρκωτικές ουσίες

Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται επίσημη αναφορά για το ατύχημα από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εσωτερικών-Αστυνομία

 

Χρειάζεται να καταχωρήσω την Δήλωση Ατυχήματος στην Αστυνομία;

Ναι. Σε περίπτωση ατυχήματος, όταν συμπληρωθεί Δήλωση Ατυχήματος, είστε υποχρεωμένος να το δηλώσετε στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εσωτερικών-Αστυνομία.

 

Έχω ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτου από την DallBogg και ενεπλάκην σε τροχαίο ατύχημα όπου είμαι ο υπαίτιος οδηγός. Πώς λαμβάνω την αποζημίωση;

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτου καλύπτει την ευθύνη σας σε τρίτα μέρη και δεν λαμβάνετε αποζημίωση με αυτήν την ασφάλιση. Αποζημίωση μπορείτε να λάβετε μόνο αν έχετε ασφάλιση ιδίων ζημιών (CASCO-ίδιες ζημίες).

 

Ξέχασα να καταβάλλω την πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Τι πρέπει να κάνω;

Αν είναι λιγότερο από δεκαπέντε ημέρες από τη συγκεκριμένη πληρωμή, όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, μπορείτε ακόμη να πληρώσετε το συγκεκριμένο ποσό σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που έχει ενεργό συμβόλαιο συνεργασίας με την DallBogg. Αν είναι περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παύει να ισχύει. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του υπάρχοντος ασφαλιστηρίου και πρέπει να προχωρήσετε στην έκδοση ενός νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Σε τι χρονικό διάστημα πληρώνεται η αποζημίωση;

Εντός 15 ημερών από την υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Μικτή ασφάλεια

 

Απαραίτητα βήματα για μικτή ασφάλεια.

Χρειάζεστε την άδεια του αυτοκινήτου, όπως και προ-ασφαλιστικός έλεγχος. Κατά την ανανέωση της ασφάλισης, δεν απαιτείται προ-ασφαλιστικός έλεγχος.

 

Ισχύει η μικτή ασφάλεια για το εξωτερικό?

Ναί. Περισσότερα εδώ.

 

Ποια είναι η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ειδοποιήσω τον ασφαλιστή σε περίπτωση κλοπής οχήματος?

Πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 24 ωρών από την ανακάλυψη της κλοπής.

 

Τι ισχύει για την οδική βοήθεια?

Η οδική βοήθεια παρέχεται καθ’ όλο το 24ωρο – 365 ημέρες το χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρέχεται βοήθεια στα ασφαλισμένα πρόσωπα, όταν αυτά περιέλθουν σε δυσχερή θέση, συνεπεία ατυχήματος ή βλάβης κατά τη διάρκεια μετακίνησης με το ασφαλισμένο όχημα.. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στα χρήσιμα έγγραφα και “Όροι Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας”.