Σχετικά με εμάς

Η DallBogg: Life & Health AЕ αποτελεί μέρος του ομίλου Trade League – Global Pharmacy Center AE, Tchaikapharma High Quality Medicines Inc. και Bulgarian Cardiology Institute – μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές δομές στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια και χάρη στον επαγγελματισμό, την επιμονή και τις καινοτόμες ιδέες, έχει γίνει ένας μεγάλος όμιλος επιχειρήσεων – ηγέτης στα Βαλκάνια.

 

Αμέσως μετά την ίδρυσή της εταιρείας το 2008, η DallBogg κατάφερε γρήγορα να πιάσει την 5η θέση μεταξύ 22 συνολικών εταιρειών που προσφέρουν ασφάλειες υγείας στην αγορά.
Όπως φαίνεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, με την πάροδο των ετών η εταιρεία έχει σταθερή θέση με σταθερά αυξανόμενο μερίδιο αγοράς, αυξανόμενη απόδοση και πλούσιο χαρτοφυλάκιο.

 

Το 2012 η εταιρεία εφάρμοσε με επιτυχία το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008.

 

Το 2013, η DallBogg έλαβε άδεια άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας με τις ακόλουθες ασφάλειες:

  • Ασφάλιση ατυχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών)
  • Ασφάλιση ασθένειας
  • Μικτή ασφάλιση αυτοκινήτων (Casco)
  • Ασφάλιση Μεταφορών Φορτίου (συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων, αποσκευών κ.λπ.)
  • Ασφάλιση πυρός και φυσικών καταστροφών
  • Ασφάλιση περιουσίας
  • Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος
  • Ασφάλιση Οδικής Βοηθείας

 

Το 2015, η DallBogg: Life and Health έχει γίνει μετοχική ασφαλιστική εταιρεία.

 

Κατά την περίοδο 2015-2020, η DallBogg συνεχίζει να αναπτύσσει τα προϊόντα που προσφέρει στους μεσάζοντες και στους άμεσους πελάτες της. Παρουσιάζεται νέο, προσαρμοσμένο λογισμικό για βελτιστοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών.

 

Το 2016, με την αλλαγή του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, η DallBogg ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες στη Βουλγαρία που πραγματοποίησε την Ασφάλιση Εγγυήσεων.

 

Το 2020, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ασφάλιση “Εγγυήσεις” στη Βουλγαρία και είναι στις τρεις πρώτες εταιρίες με το υψηλότερο εισόδημα από ασφάλειες αστικής ευθύνης τρίτου.