ΑΡΧΙΚΗ

Η μεγάλη ικανότητα της DallBogg έγκειται στο σχεδιασμό και την προώθηση οικονομικά αποδοτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων για την υποστήριξη οικογενειών, επαγγελματιών και εταιρειών. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ικανοποιούμε με ακρίβεια και σύνεση τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών μας μέσω ποιοτικών υπηρεσιών.

Μηχανοκίνητα οχήματα

Αστική Ευθύνη Οχήματος

Υπολογιστής Αστικής Ευθύνης ΅Αυτοκινήτου

Επιπλέον Καλύψεις

Υπολογιστής Casco

Ιδιοκτησία

Περιεχόμενο Οικίας

Περιεχόμενο Οικίας σε Πρώτο Κίνδυνο

Πυρκαγιά και Φυσικές Καταστροφές

Γεωργικές Καλλιέργειες

Φορτίο

Προσωπικά

Ασθένεια

Ατύχημα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Επαγγελματική Ευθύνη

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη για Ιατρικό Προσωπικό