DallBogg este asiguratorul cu cea mai dinamică dezvoltare din Bulgaria