Гражданска отговорност на автомобилистите

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (ГОА) е задължителна в Република България. При сключване на ГОА, ДаллБогг предоставя застрахователно покритие за вреди, причинени с Вашия автомобил на други участници в движението или чуждо имущество.

Защо да сключa ГОА в ДаллБогг?

При сключена застраховка ГОА в ДаллБогг Вие получавате:

  • Индивидуално отношение към водачи без допуснати произшествия, с дълъг стаж, дългогодишни клиенти на ДаллБогг;
  • Допълнителни отстъпки по други застрахователни продукти на ДаллБогг – намаление от 10% от застрахователната премия по застраховка „Каско“
  • Гъвкави финансови условия – възможност за разсрочено плащане на премията;
  • Коректно и професионално обслужване.

 

За кого е предназначена застраховката?

Застраховани лица са собственикът на автомобила, посочен в застрахователната полица, както и всяко лице, което ползва автомобила на законно основание.
Със сключена застраховка ГОА в ДаллБогг си спестявате разходите за причинени от Вас вреди на трети лица.
Трети лица са всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди.
Обезщетението се определя съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

 

Какви са лимитите на отговорност?

ДаллБогг предлага задължителните лимити на отговорност, утвърдени с нормативни актове.
За територията на Република България:

  • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  • За вреди на имущества – 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

 

За територията на другите страни членки на Европейския съюз или на държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, лимитите са определени съгласно местното законодателство.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на всяка държава членка на Европейския съюз и държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство. Със сертификата „Зелена карта“, издаван безплатно към всяка застрахователна полица, се покрива отговорността на водача на автомобила и за всички останали страни, които са членки на международното споразумение „Зелена карта“.

 

Застрахователна премия

Цената на застраховката се изчислява по действаща към момента на сключване на застраховката тарифа на ДаллБогг, като:

  • За леки автомобили се взимат под внимание възрастта на собственика и обемът на двигателя на автомобила;
  • При товарни автомобили – теглото на автомобила;
  • При автобуси – броят на местата за пътници.

 

Как и къде мога да заведа щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Двустранен констативен протокол
Информационен документ
Преддоговорна информация
Уведомление за щета ГО МПС
Уведомление за щета ГО имущество
Уведомление за злополука