Медицински заведения

При настъпване на застрахователно събитие по застраховка „Заболяване“  е желателно да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация и индивидуално решение на Вашия казус.