Медицинска застраховка за чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната

Застраховка „Медицинска застраховка за чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната“ покрива разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали през срока на действието на застрахователния договор.

Какви рискове покрива застраховката?
  • Медицинска помощ при спешни състояния
  • Извънболнична помощ
  • Болнична медицинска помощ
  • Транспортни разноски за настаняване или преместване в лечебно заведение
  • Разходи за дентална помощ

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.
Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ.
За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета