Мулти трип

Застраховка „Мулти трип” е предназначена за физически лица, които често пътуват в чужбина. Тя осигурява съдействие при злополука или внезапно заболяване, а също така покрива медицински разходи.

Какви рискове покрива застраховката?
Основно покритие
 • Медицински разноски вследствие на злополука, акутно заболяване или спешна стоматологична помощ;
 • Репатриране.

 

Допълнителни покрития
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
 • Кражба на личен багаж
 • Загуба или забавяне на личен багаж
 • Забавяне на полет;
 • Спасителни разноски;
 • Гражданска отговорност към трети лица за причинени от застрахования материални щети или телесни увреждания;
 • Смърт вследствие на злополука;
 • Разходи за погребение в чужбина при смърт вследствие на злополука или акутно заболяване.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България.

 

Какъв е обектът на застраховане?

Застрахователят осигурява на застрахования закрила при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица, като се задължава да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.
Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ.
За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Специални условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета