Карго

Със застраховка „Товари по време на превоз – Карго“ се застраховат всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на техния транспорт /сухопътен, морски, въздушен, железопътен или комбиниран/ и независимо от вида на транспортното средство, срещу загуба и/или повреда и/или разноски, като пряка последица от настъпване на рискове, покрити по полицата.

Какви рискове покрива застраховката?
  • Институтска карго клауза „А“ (Institute Cargo Clauses „А”) – пълно покритие, регламентирано в Общите условия по застраховката;
  • Институтска карго клауза „В“ (Institute Cargo Clauses „B”) – ограничено покритие, регламентирано в Общите условия по застраховката;
  • Институтска карго клауза „С“ (Institute Cargo Clauses C”) – минимално покритие, регламентирано в Общите условия по застраховката.

 

Срещу допълнително платена застрахователна премия застрахователят може да осигури допълнително застрахователно покритие срещу:
Военни рискове (Institute War Cargo Clauses)
Стачки, бунтове и граждански вълнения (Institute Strikes Cargo Clauses)

 

От какво зависи застрахователната премия?

Тарифното число се определя в зависимост от вида и опаковката на превозвания товар, покритите рискове, дестинацията и вида на транспорта.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета