Отговорност на спедитора

Застраховка „Отговорност на спедитора“ е застраховка, при която се покриват вреди, причинени на клиенти при неизпълнение на поети задължения по договор за спедиция.

За кого е предназначена застраховката?

Юридически лица, които срещу заплащане извършват услуги и свързаните с тях сделки по превоз, съхранение, манипулиране и документално оформяне на стоки/товари и други.

 

Какви рискове покрива застраховката?
  • Клауза №1 – Отговорност на спедитора, действащ като пълномощник и/или като търговски представител на клиента, съгласно Общите спедиторски условия /ОСУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/;
  • Клауза №2 – Отговорност на спедитора, действащ като оператор, съгласно ОСУ на НСБС;
  • Клауза №3 – Отговорност на спедитора, действащ като складов оператор съгласно ОСУ на НСБС.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Специални условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета