Гражданска отговорност на превозвача с МПС по суша /ЧМР/

Застраховка „Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша – ЧМР“, представлява застраховка, съгласно която се покрива материалната отговорност на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на превозваните товари по шосе.

Какви рискове покрива застраховката?

За международни превози, съгласно Глава IV от Конвенцията за международен автомобилен превоз на стоки /CMR/;
За превози на територията на Република България, съгласно раздел ІV от Закона за автомобилните превози.

 

Кой има право да извършва превози?

Превоз на товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на товари – Лиценз на общността.

 

Какви са лимитите на отговорност?

За международни превози – съгласно чл. 23, ал. 3 от Конвенцията за международен автомобилен превоз на стоки;
За превоз на територията на Република България – съгласно чл. 71, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета