Злополука на туристи

Застраховка „Злополука на туристи” е предназначена за български и чуждестранни граждани при пътувания, почивки и престой на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?
  • Смърт вследствие на злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука (над 20 дни);
  • Медицински разноски вследствие на злополука и/или акутно заболяване;
  • Репатриране вследствие на злополука и/или акутно заболяване.

 

Какъв е обектът на застраховане?

Застраховат се лица на възраст до 65 години.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.
Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ.
За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Специални условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета