Трудова злополука

Застраховка „Трудова злополука“ е предназначена за работници и служители, които подлежат на задължително застраховане, поради това че извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

Какви рискове покрива застраховката?
Основни рискове
  • Смърт вследствие на трудова злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.
Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ.
За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Специални условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета