Управление

Тихомир Д. Каменов – Основател
Николай Х. Сотиров – Член на Съвета на директорите
Желяз В. Мръчков – Член на Съвета на директорите
Цветомир М. Панагюрски – Член на Съвета на директорите

 

Ръководен екип

 

Росен Младенов
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

Бисер Иванов
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

Тодор Тодорински
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

Стефан Стойков
Ръководител Вътрешен одит

 

Вероника Йорданова
Ръководител Направление Съответствие