Сигурност за дома

Застраховка „Сигурност за дома“ е застраховка с лимит на отговорност. Отличава се от застраховка „Домашно имущество“ със своята по-голяма гъвкавост и ефективност. Предлага се в пакетни лимити от 10 000 до 100 000 лева, като отговорността на застрахователя е до размера на застрахователната сума. Поради това и дължимата застрахователна премия е по-ниска и съответно по-изгодна за застрахованите лица.

Какви са предимствата на тази застраховка?
  • Изключително облекчена процедура за избор на застрахователна сума за различните видове имущества и покрити рискове.
  • Възможност за комбинации на покрития според Вашите индивидуални нужди.
  • Всяко подобрение по недвижимо имущество или придобито ново движимо имущество по време на действие на застраховката ще се счита за автоматично застраховано в рамките на договорения лимит в полицата.

Застраховката „Сигурност за дома” има покритие на територията на Република България, като застрахователното покритие се предоставя само за имуществата, намиращи се на адреса, посочен в полицата.

 

Какви са финансовите условия?

Застрахователната сума е тази, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. При избор на фиксирана застрахователна сума застрахованият заплаща фиксирана премия, установена от застрахователя. Застрахователната премия може да заплатите еднократно или разсрочено на вноски.

 

Какво е обезщетението?

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно за жилището и домашното имущество в рамките на застрахователните суми за тях.

 

Къде е валидна застраховката?

Покритието е валидно само за адреса, посочен в полицата на територията на Република България.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета