ДаллБогг избра нов член на съвета на директорите и изпълнителен директор

С решение от 28 февруари 2023 г. Комисията по финансов надзор одобри Тодор Тодорински за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗАД ,,ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.

Г-н Тодорински е магистър по право, с опит в навлизането на нови пазари и международната ликвидация. От 2017 г. до днес последователно заема различни длъжности в рамките на дружеството, с основен фокус върху разширяването дейността на ДаллБогг.