Η DallBogg εκλέγει νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Με απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ενέκρινε τον Τοντόρ Τοντορίνσκι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Ο κ. Τοντορίνσκι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική επιστήμη και έχει εμπειρία στην είσοδο σε νέες αγορές και στη διεθνή εκκαθάριση. Από το 2017, κατέχει σταθερά διάφορες θέσεις στην εταιρεία, με κύριο μέλημα την επέκταση των δραστηριοτήτων της DallBogg.