ДаллБогг е сред най-добрите застрахователи в Югоизточна Европа

ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве е в топ 100 на застрахователните дружества в Югоизточна Европа според международната класацията на бизнес списанието ЅееNеwѕ – Тор 100 ЅЕЕ. Класацията представя подробен преглед на най-добре позиционираните бизнеси във всяка страна през изминалата година, а при застрахователните компании ключовият критерий е записаният брутен премиен приход на база неконсолидираните отчети за доходите за 2020 г.

На фона на тежките икономически условия, наложени от пандемията от COVID-19, ДаллБогг бележи стремителен ръст в класацията – от 39-то на 27-мо място.

Всички данни са получени от централните банки, националните търговски регистри, комисиите за финансов надзор, застрахователните асоциации, правителствени и корпоративни уебсайтове и самите компании. Класацията обхваща над 240 застрахователни дружества.

Повече тук.