За поредна година ДаллБогг осигурява спокойствие на своите клиенти чрез договора за съфинансиране с ДФ „Земеделие”

Започна приемът на заявления за застраховане на агропродукция

Държавен фонд „Земеделие“ обявява начало на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

Oт 25 март 2024 г. до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 31 юли 2024 г., могат да се подават заявления в областните дирекции на фонда.

Срок за представяне на застрахователни полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ,,Земеделие”– до 30 август 2024 г.

Цел на помощта

Насърчаване на микро, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на овощни, зеленчукови (полски и оранжерийни), етерично-маслени и медицински култури, тютюн, зърнени (пшеница, ечемик и царевица)  и маслодайни (слънчоглед и рапица) култури, за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.

Помощта се предоставя под формата на заплащане на част от застрахователни премии  на земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, овощни и зеленчукови култури и тютюн при застраховане на първична селскостопанска продукция.

Повече информация можете да намерите тук.