Η DallBogg παρέχει ασφάλεια στους πελάτες της μέσω της συμφωνίας συγχρηματοδότησης με το κρατικό ταμείο γεωργίας

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής

Το Κρατικό Ταμείο Γεωργίας ανακοινώνει την έναρξη αποδοχής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για τη συγχρηματοδότηση των ασφαλίστρων για την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ταμείου από τις 25 Μαρτίου 2024 μέχρι την εξάντληση του καθεστώτος, αλλά όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου 2024.

Η προθεσμία για την υποβολή ασφαλιστηρίων συμβολαίων στις υπηρεσίες “PIMP” του Κρατικού Γεωργικού Ταμείου λήγει στις 30 Αυγούστου 2024.

Στόχος της ενίσχυσης

Ενθάρρυνση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των γεωργών, των παραγωγών οπωροκηπευτικών (αροτραίων και θερμοκηπιακών), αιθέριων ελαίων και φαρμακευτικών φυτών, καπνού, σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτος) και ελαιούχων σπόρων (ηλίανθος και ελαιοκράμβη), για την εθελοντική ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής έναντι δυσμενών καιρικών φαινομένων που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές καταστροφές και άλλα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, μέσω της μερικής επιστροφής του κόστους σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η ενίσχυση αποτελεί μέρος των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι γεωργοί για την ασφάλιση της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής σιτηρών, ελαιούχων σπόρων, αιθέριων ελαίων, φαρμακευτικών φυτών, οπωροκηπευτικών και καπνού.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ στη βουλγαρική γλώσσα.