„ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД предлага имуществени застраховки на промоционална цена, валидна от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. Застраховка „Домашно имущество“ осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на физически лица. Полицата има действие на територията на Република България и е валидна за имущество, намиращо...