Първокласни и независими български и световни одитори изследваха, анализираха и потвърдиха: ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве с рекордна за българския застрахователен сектор капиталова адекватност от 131%

След няколкомесечено задълбочено проучване и анализ, одитирането на Годишния финансов отчет за 2017г на ДаллБогг приключи. Безпристрастно документираните отлични финансови показатели потвърдиха рекордна за българския застрахователен пазар капиталова адекватност. Покритието на капиталовото изискване за платежоспособност е на ниво от 131.03%, вследствие на високата финансова стабилност и дисциплина, отличната ликвидност и грижа за клиентите на застрахователя.

Независимият експертен анализ опроверга всички инсинуации, завистливо фабрикувани обвинения и слухове за финансовата стабилност и ликвидността на компанията, злонамерено и тенденциозно вменявани на застрахователя.

ДаллБогг ще продължи  да развива и обогатява застрахователния си портфейл, диверсифицира портфолиото си както в страната, така и в чужбина, да предлага гъвкави решения чрез гарантиране на високо професионално и качествено обслужване защото “За нас, клиетите са винаги на първо място”.

Компанията ще продължи да полага ежедневни усилия при висок контрол на риска и в борбата със застрахователните измами, а най-вече да поддържа доверието на своите лоялни клиенти и да отговори пълноценно на непосрещнатите застрахователни нужди на своите български и международни партньори.

Качествените новини от достоверен източник заслужават да бъдат споделяни!

Международен Пресцентър на ДаллБогг
София-Цюрих, 9 май 2018г