При застраховане на селскостопанска продукция в ДаллБогг можете да получите обратно до 65% от стойността на застрахователната премия

sunflower

Държавен фонд „Земеделие” съфинансира с 1,5 млн. лв. застраховането на земеделска продукция

Бюджетът за 2017 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е 1,5 млн. лева. Това е решил на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Целта на помощта е да се насърчат земеделски стопани, малки и средни предприятия от сектор „Растениевъдство”, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития. Стопаните могат да кандидатстват пред ДФЗ с издадените полици по застраховка „Земеделски култури” от ДаллБогг: Живот и Здраве. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователните премии.

За прилагането на схемата Фондът е изготвил указания, включващи изискванията на нотифицираната и одобрена от ЕК схема за подпомагане. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Заявления за участие в схемата ще се приемат от 20 март т.г. до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август т. г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на фонда до 29 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на средствата е до 15 декември 2017 г.

Повече информация за застраховката можете да намерите тук.