Застраховайте селскостопанската си продукция в ДаллБогг и кандидатствайте за съфинансиране от Държавен фонд „Земеделие” до 65% от стойността на премията

Започна приемът на заявления за застраховане на агропродукция

Държавен фонд „Земеделие“ обявява начало на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Oт 21 март до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 31 август 2016 г., могат да се подават заявления в областните дирекции на Фонда.

До 30 септември стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември тази година.

За 2016 г. бюджетът на държавната помощ е общо 1,5 млн. лева. Максималният размер на подпомагане, което може да получи един фермер, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Всички малки и средни предприятия, както и земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн могат да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития и природни бедствия в ДаллБогг: Живот и Здраве и да кандидатстват с издадените полици пред ДФ „Земеделие”.

За повече информация натиснете тук.