ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ ЗА ВАШИЯ ДОМ застраховка „ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО” от „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД

ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД предлага имуществени застраховки на промоционална цена, валидна от 1 Март 2018г. до 30 Май 2018г.
Застраховка „Домашно имущество” осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на физически лица.
Тя има действие на територията на Република България и е валидна за имущество, намиращо се  на адреса, посочен в полицата.

Отстъпката е в размер на 40% от стандартната премия!!!

Процедурата за сключване на застраховка „Домашно имущество” е максимално улеснена:

  • Не се извършва оглед на дома;
  • Напомняме ви  да включите в полицата си и особено актуалното покритие „Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство“, за да сте напълно спокойни за жилището си при предстоящите великденски пътувания.
    Само в периода на промоция при сключването на риск „Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство“ на стойност до 7 000 лв. /в периода на промоция/, не се налага те да се описват;
  • При сключването не се изискват и документи за собственост (нотариален акт);
  • Може да застраховате както своето собствено жилище, така и жилището на ваши приятели и роднини, като не се изисква присъствието на собственика на имуществото;
  • Застрахователните суми се сключват на база действителна стойност, което означава, че вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид, качество и състояние към датата на сключване на застраховката;
  • Минималната премия по тази застраховка е 20 лв.;
    Самоучастие по риск „земетресение” не се прилага.

Покрити рискове:
Клауза „Основно покритие” – пожар, гръм, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях.
„РП 1”: Природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, замръзване, наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане на снежни маси (лавина);
„РП 2”: Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, спринклерни (пожарогасителни), паропроводни инсталации или забравен отворен кран.
„ДП 1”: Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство;
„ДП 2”: Вандализъм, умишлен палеж и злоумишлена експлозия;
„ДП 3”: Грабеж;
„ДП 4”: Късо съединение, свръхнапрежение или токов удар;
„ДП 5”: Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на Застрахования;
„ДП 6”: Земетресение;
„РЛ 1”: Чупене на стъкла и витрини /лимит на отговорност/;
„РЛ 4”: Гражданска отговорност към трети лица /лимит на отговорност/;

Към Основното покритие можете да избирате и само определени рискове от допълнителните и разширените покрития!
 
„ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД ПОЖЕЛАВА НА ВАС И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ЩАСТЛИВИ И СПОКОЙНИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!