От утре, 10 септември 2014 г., влиза в сила нова тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, с която ДаллБогг предлага на своите клиенти възможност за разсрочено плащане без допълнително оскъпяване. Можете да изчислите стойността на Вашата застраховка с помощта на Калкулатор за застраховка Гражданска отговорност или директно да...

ДаллБогг има удоволствието да съобщи, че разширява географския обхват на услугите си от месец август 2014 г., като вече е оторизирано да извършва застрахователна дейност в Република Румъния. Това се осъществява в условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на ЕС. За тази цел,...

Уважаеми клиенти, във връзка с разразилата се градушка  на територията на град София на 08.07.2014 г. (вторник) Ви уведомяваме, че предвид създалата се ситуация ДаллБогг удължава регламентирания в Общите условия 3-дневен срок за регистриране на застрахователно събитие. Срокът за предявяване на претенции по застраховка „Каско” е...

Като коректен и честен партньор на НАП, ДаллБогг стана част от клиентите на дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на НАП. Във връзка с предстоящите промени, в условията и критериите за регистрация в ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, НАП обяви, че дружеството продължава да отговаря...

Далл Богг има удоволствието да съобщи, че от  30.04.2014 г. вече е партньор на лидерът на българския застрахователен пазар – „Ай Енд Джи Брокерс”. През последните няколко години „Ай Енд Джи Брокерс” бележи ненадминато предимство сред останалите застрахователни брокери на пазара и обслужва над 250...

На 08.01.2014 г.с Решение N 27-03 на КФН, ДаллБогг получи лиценз от КФН за застраховка „Гражданска отговорност”. ДаллБогг е единственият здравен фонд получил лиценз да предлага най-популярната у нас полица за задължителната автозастраховка „Гражданска отговорност”. Навлизането на нови компании на пазара на този тип застраховки увеличава...

На основание Параграф 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр.60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД приведе дейността си в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането. С Решение...

Инструкция за издаване полица ГО, в съответствие с изискванията на Наредба №54 от 30.12.2016 на КФН Инструкция за издаване на полица Сигурен Дом. Спокойна почивка. Инструкция за издаване на Анекс по полици ГО Инструкция за издаване на полица ГО Инструкция плащане вноска търсене Инструкция Въвеждане на данни за нов клиент Инструкция...