Субсидии за земеделските стопани със застраховки от ДаллБогг

Всички малки и средни предприятия, както и земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн могат да сключат застраховки на тези култури срещу неблагоприятни климатични събития и природни бедствия в ДаллБогг: Живот и Здраве и да кандидатстват с издадените полици пред Държавен фонд земеделие (ДФЗ) в периода 21.03 – 31.08.2016 г. за субсидия до 65 % от цената на застраховката.

За повече информация и котации: 02/402 6 441