Специална цена по застраховка гражданска отговорност на автомобилистите

„ЗАД Далл Богг: Живот и Здраве“ АД предоставя специална цена за всички полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключени в периода от 01.08.2019 г. до 15.09.2019 г.

Специалната цена представлява отстъпка от основната премия за посочения период не по-малко от 3% за всички ползватели на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Специалната цена се прилага независимо дали е договорено еднократно или разсрочено плащане на застрахователната премия.

Началото на валидност на застраховката може да бъде до три месеца от датата на сключването й т.е. при сключване на застраховка на 10.08.2019 г. началото на валидност може да бъде най-късно 10.11.2019 г.