КОЛЕДЕН ПОДАРЪК ЗА ВАШИЯ ДОМ Застраховка „ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО”от ДаллБогг: Живот и Здраве

ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД предлага имуществени застраховки на промоционална коледна цена, валидна от 1 декември 2016 г. до 1 февруари 2017 г. Отстъпката е в размер на 40% от цената на стандартната застраховка.

Процедурата за сключване на застраховка „Домашно имущество” е максимално улеснена:
Не се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу  „Кражба чрез взлом” на стойност до 5000 лв., не се налага те да се описват;
Не се изискват и документи за собственост (нотариален акт).
Може да застраховате както своето собствено жилище, така и жилището на Ваши, родители или роднини, като не се налага собственикът на жилището да присъства – можете да сключите застраховката от негово име.

house_is_a_great_giftПокрити рискове:
Клауза „Основно покритие” – пожар, гръм, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
„РП 1”: Природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, замръзване, наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане на снежни маси (лавина);
„РП 2”: Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, спринклерни (пожарогасителни), паропроводни инсталации или забравен отворен кран.
„ДП 1”: Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство;
„ДП 2”: Вандализъм, умишлен палеж и злоумишлена експлозия;
„ДП 3”: Грабеж;
„ДП 4”: Късо съединение, свръхнапрежение или токов удар;
„ДП 5”: Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на Застрахования;
„ДП 6”: Земетресение;
„ДП 7”: Свличане и срутване на земни пластове;
„ДП 8”: Щети от действието на морски вълни;
„РЛ 1”: Чупене на стъкла и витрини;
„РЛ 2”: Вреди върху застрахованото имущество при транспортирането му от един адрес на друг;
„РЛ 3”: Загуба на доход от наем;
„РЛ 4”: Гражданска отговорност към трети лица;
„РЛ 5”: Разходи за предотвратяване или ограничаване разрушителното действие на застрахователно събитие.

Примерни застрахователни суми и цени:

Вариант 1:
Жилище за 25 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Вандализъм и Земетресение
Домашно имущество за 2 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Кражба чрез взлом, Късо съединение и Земетресение
Рискове с лимит 1 000 лв. – Чупене на стъкла и витрини и Гражданска отговорност към трети лица
Крайна застрахователна премия – 40,05 лв.

Вариант 2:
Жилище за 50 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Вандализъм и Земетресение
Домашно имущество за 2 500 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Кражба чрез взлом, Късо съединение и Земетресение
Рискове с лимит 1 000 лв. – Чупене на стъкла и витрини и Гражданска отговорност към трети лица
Крайна застрахователна премия – 70,14 лв.

Вариант 3:
Жилище за 100 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Вандализъм и Земетресение
Домашно имущество за 5 000 лв.
Покрити рискове: Пожар, Природно бедствие, Авария на тръба, Кражба чрез взлом, Късо съединение и Земетресение
Рискове с лимит 1 000 лв. – Чупене на стъкла и витрини и Гражданска отговорност към трети лица
Крайна застрахователна премия – 137,82 лв.

Забележка: Към основното покритие можете да избирате и само определени рискове от допълнителните и разширените покрития! Тогава цената ще е по-ниска!

„ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД ПОЖЕЛАВА НА ВАС И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!