Далл Богг – част от клиентите на дирекция „Големи данъкоплатци на НАП“

Като коректен и честен партньор на НАП, ДаллБогг стана част от клиентите на дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП.

Във връзка с предстоящите промени, в условията и критериите за регистрация в ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, НАП обяви, че дружеството продължава да отговаря на всички изискуеми условия. В официално писмо, изпратено до ДаллБогг, Агенцията декларира първоначалната си преценка, че компанията е една от най-значимите в страната, като обръща внимание и на важността на застрахователната дейност на дружеството за приходите в бюджета.

Включването в списъка на най-коректните данъкоплатци и осигурители гарантира на застрахователното дружество своевременно получаване на актуална информация и качествени професионални консултации в максимално кратки срокове.