ДаллБогг навлезе на пазара на застраховки Гражданска отговорност

На 08.01.2014 г.с Решение N 27-03 на КФН, ДаллБогг получи лиценз от КФН за застраховка „Гражданска отговорност.

ДаллБогг е единственият здравен фонд получил лиценз да предлага най-популярната у нас полица за задължителната автозастраховка „Гражданска отговорност. Навлизането на нови компании на пазара на този тип застраховки увеличава конкуренцията в бранша. Справка сред тарифите показва, че тези на ДаллБогг не се различават особено от тези на конкурентите – утвърдени компании в общото застраховане в България.

Изчислите колко ще Ви струва застраховката с помощта на нашия Калкулатор за застраховка Гражданска отговорност.